ZPOFirma Złotowskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o.  uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pt. „Inwestycja w przedsiębiorstwie Złotowskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o. wspierająca efektywność energetyczną.”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENG.03.01-IP.03-0090/23-00
Projekt realizujemy aby wzmocnić potencjał, wprowadzić innowacyjne rozwiązania  oraz zwiększyć efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie.
W projekcie planujemy wymienić połowę oświetlenia w szklarni na powierzchni 3 ha, tj. 1105 lamp sodowych  na  oprawy LED .
Realizacja projektu przyczyni się do efektywności energetycznej – zwiększenie strumienia świetlnego  o 46%.
Efektem projektu będzie zaoszczędzenie przez Złotowskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o.  rocznie 2 192 043,75 kWh energii pierwotnej.


Wartość projektu: 2 077 751,75 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 935 788,28 zł

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie