Rozsada PolskaFirma Rozsada Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pt. „Inwestycje w przedsiębiorstwie Rozsada Polska Sp. z o.o. Sp.k. wspierające efektywność energetyczną.”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENG.03.01-IP.03-0054/23-00
Projekt realizujemy aby wzmocnić potencjał, wprowadzić innowacyjne rozwiązania  oraz zwiększyć efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie.
W projekcie planujemy wymienić część oświetlenia w szklarni, tj. 1175 lamp sodowych spośród 2350 o mocy 1000W  na 1175 lamp - opraw LED o mocy ok. 600W
Realizacja projektu przyczyni się do oszczędności energetycznej przedmiotowej części oświetlenia o 46%.
Efektem projektu będzie zaoszczędzenie przez Rozsada Polska Sp. Z o.o. Sp.k.  rocznie 3885 MWh energii pierwotnej.


Wartość projektu: 2 208 270,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 142 337,88 zł

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie