Kisiele


Pod koniec 2019 uruchomiony został trzeci obiekt szklarniowy w miejscowości Kisiele. Całość inwestycji zakłada budowę szklarni o powierzchni 7,5 ha, kotłowni, dwóch jednostek kogeneracji, zbiornika na wodę deszczową oraz hartownika.


Całość projektu została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie wybudowano zaplecze techniczne oraz szklarnię o powierzchni 4 ha i hartownik typu SunRoof.


Szklarnia wyposażona jest w doświetlenie na poziomie 7000 lx (z możliwością regulowania natężenia światła), zalewowy system nawadniania, podgrzewaną posadzkę, system dozowania dwutlenku węgla, robot do rozstawiania tac, maszyna do cięcia selera oraz automatyczne ramiona do podlewania.
 


Opis projektu


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

"Rozsada Polska Sp. z o. o." Sp. Kom. w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu: Budowa układu dwóch jednostek kogeneracji gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na działce nr 45 w obrębie Kisiele

udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu przekazania informacji wystarczy napisać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub poprzez formularz na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci