Pomidor

Siewki pomidora

  • Siewka nieszczepiona 12 - 14-dniowa
  • Siewka szczepiona 25-dniowa
  • Siewka szczepiona, dwupędowa 35-dniowaRozsada pomidora

  • Rozsada nieszczepiona 30 - 32-dniowa
  • Rozsada nieszczepiona 42-dniowa
  • Rozsada Szczepiona 1 pędowa 47-dniowa
  • Rozsada Szczepiona 2 pędowa 38-dniowa; pędy 6 - 8 cm.
  • Rozsada Szczepiona 2 pędowa 45-dniowa
  • Rozsada Szczepiona 2 pędowa 57-dniowa